ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimize karşı saygımızı ve varlığımızı sürdürmek için en kaliteli ürün ve hizmeti vermek amacı ile kaliteyi bir yaşam biçimi olarak kabul etmek temel prensibimizdir.

Kaliteyi besleyen unsurların katılımcı bir çalışma ortamı, nitelikli ve eğitimli personel , sağlıklı çalışma koşulları , çevreye duyarlılık , zamana ve değişen şartlara uyumlu olmak olduğu   inancındayız. 

Bu nedenle; 

Tüm çalışanlarımızı sürekli eğiterek kalite ve çevre  bilincini arttırmak, güvenli çalışma ortamı sağlamak , yenilikleri ve çağdaş teknolojiyi uygulamak, 

Müşterilerimize   yüksek   kaliteli  ürünleri , en kısa zaman ,  en yüksek kalite , performans, ürün güvenilirliği ve değer garantisi vererek sürekli  sunmak, 

Ürünler ile ilgili  ulusal ve uluslararası  standartlar ile kanunlara uymak, Kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemini  uygulamak ve  etkinliğini sürekli iyileştirmek,

 

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

UMS Uğur Metal Sanayi Olarak temel çevre politikası ve vaatleri aşağıdaki gibidir:

Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,

Firmamızın çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,

Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,

Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak, atık suyun arıtılması sırasında çevre dostu kimyasallar kullanmak,

Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek,

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 

UMS Uğur Metal Sanayi olarak hizmetlerimizi gerçekleştirirken, tüm faaliyetlerinde emniyetli çalışma koşullarının sağlanmasını ve operasyonların emniyetli olarak tamamlanmasını öncelikli hedef olarak belirlemiştir. İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde kişisel yaralanma, hayat kaybı, sağlığa ve mülke gelebilecek zarar ve çevrenin tahrip edilmesini önlemek için tüm operasyonel faaliyetleri etkin bir şekilde kontrol edilecektir. 

UMS Uğur Metal Sanayi, vermiş olduğu tüm hizmetlerde personelinin operasyonlar sırasında aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmak için gerekli düzenlemeleri yapacağını taahhüt etmektedir:

Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile "Sıfır Kaza" hedefine ulaşmak,

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak, 

Şirket Politikamızdır.


Bu Amaca Giden Yolda Sloganlarımız:

Sürekli iyileşme
En kısa zaman
En uygun fiyat
En yüksek kalite
Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı
Sürekli eğitim