Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Kullanılan Ürün Grubu: Tavan Profilleri
Ürün Metrajı: 100.000 mtul
Proje Yılı: 2019
Proje İli: Ankara